• Gazeta de Prisacani: Īn viata religioasa a comunei īntālnim personalitati sau evenimente demne de a li se pastra o nestearsa amintire īn memoria locuitorilor acestor meleaguri binecuvāntate de Dumnezeu. Astfel, sa ne aducem aminte ca īnsusi numele...
 • Gazeta de Prisacani: Nasterea Domnului, Craciunul, este una dintre marile sarbatori ale iernii, perioada īn care elevii sunt īn vacanta. Cu toate ca īn acest an scolar vacanta a venit mai devreme, la Scoala Prisacani, elevii clasei...
 • Gazeta de Prisacani: Informare privind lucrarile de reamenajare si reparatii īn urma lucrarilor de modernizare si reparatii capitale la gradinita din comuna Prisacani. Īn perioada 03.08.2009 si pāna īn prezent, s-au efectuat urmatoarele lucrari...
 • Gazeta de Prisacani: Ma gaseam īntr-un grup restrāns de consateni cānd, cineva dintre morenenii mei, m-a īntrebat: "Ce-ati facut voi de la īnceputul mandatului C.Chirila si pāna acum?!..." Nu i-am raspuns imediat, dar īntrebarea lui a persistat...
 • Gazeta de Prisacani: Orice om are un trecut de care e legat cu fire tainice. Locul īn care te-ai nascut, chiar daca este altul decāt cel īn care locuiesti, este īntotdeauna centrul lumii. De acolo pleaca cercuri concentrice de energie, care-ti īncarca si-ti sustin fiinta...
 • Gazeta de Prisacani: Sunt surprinsa de vorbele unei persoane care sta lānga mine īn autobuzul care merge spre Iasi: "nu a facut nimic nici primarul acesta". Sunt surprinsa, pentru ca persoana care face "constatarea" nu observa ca autobuzul...
 • Gazeta de Prisacani: "Ce-i pasa copilului ca mama si tata se gāndesc la grija zilei de māine! Copilul, calare pe batul lui se crede calare pe cel mai strasnic cal si tipa la el de-ti ia urechile, nu alta. Asa-s toti copiii din lume...
 • Gazeta de Prisacani: De ani de zile ma framānta un gānd arzator, sa-mi exprim un cetatenesc punct de vedere despre ce a fost, ce este si ce se preconizeaza a fi īn comuna Prisacani. Īn presa ieseana nu pot patrunde decāt daca e ceva senzational...
 • Gazeta de Prisacani: Ultima zi a ciclului sarbatorilor de iarna, Boboteaza, cuprinde motive specifice tuturor zilelor de renovare ale anului, inclusiv ospetele si manifestarile orgiastice...
 • Gazeta de Prisacani: La 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Moldovei. La 24 ianuarie 1859, Cuza este ales domn si de catre adunarea electiva din Tara Romāneasca. Au fost astfel ocolite prevederile Conventiei de la ...
 • Gazeta de Prisacani: Persoane fizice: se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoa-rea impozabila a cladirii. Valoarea impozabila a cladirii, exprimata īn lei, se determina prin īnmultirea suprafetei construite...
 • Gazeta de Prisacani: HOTARĀREA NR.86 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile taxelor si impozitelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile īncepānd cu anul fiscal 2010 - 2011...
 
 
Declaratii de avere Rapoarte de activitate Hotararile Consiliului Local Gazeta de Prisacani: Stiri Arhiva Prima pagina
 
     
 

Primaria

Date generale

Link-uri utile

Galerie foto

Galerie multimedia

Contacteaza-ne

Hotărâri ale Consiliului Local

Judeţul Iaşi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PRISĂCANI

HOTĂRÎRE
Nr 23 din 18.07.2008
Privind instrumentarea proiectelor

INFIINŢARE REŢEA CANALIZARE ÎN SATELE MORENI ŞI PRISĂCANI,COMUNA PRISĂCANI,JUDEŢUL IAŞI;CONSTRUIRE STAŢIE EPURARE A APELOR UZATE; AMENAJARE SCUAR LOCALITATEA PRISĂCANI,JUDEŢUL IAŞI;
AMENAJARE TERENURI DE SPORT ÎN COMUNA PRISĂCANI,JUDEŢUL IAŞI;
AMENAJARE ALEI PIETONALE ÎN SATUL PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI

Consiliul Local al comunei Prisăcani, judeţul Iaşi;
Avînd în vedere planul de dezvoltare a comunei Prisăcani pentru perioada 2008-2013;
Avînd în vedere referatul primarului privind întocmirea urgentă a documentaţiei necesare în vederea accesării de fonduri prin programul FEADR, componenta 3.2.2;
Avînd în vedere avizul comisiilor de specialitate organizate la nivelul comunei Prisăcani;
Avînd în vedere hotărîrea Consiliului Local Prisăcani privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008;
Avînd în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
În temeiul art.10 şi 36, aliniatul 1 şi 4, litera e din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:

Art 1. Se aprobă ca necesară şi oportună investiţia:

INFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ÎN SATELE MORENI SI PRISĂCANI,COMUNA PRISĂCANI,JUDEŢUL IAŞI;CONSTRUIRE STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE;
AMENAJARE SCUAR LOCALITATEA PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI;
AMENAJARE TERENURI DE SPORT ÎN COMUNA PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI
AMENAJARE ALEI PIETONALE ÎN SATUL PRISĂCANI, JUDEŢUL IAŞI;

Art.2. Se confirmă că:
-proiectul se încadrează în Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Prisăcani aprobată prin HCL nr.42 din 27.09.2007;
-numărul locuitorilor comunei Prisăcani este de 3532;
-fondurile necesare lucrărilor sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei;

Art.3.Se angajează Consiliul Local Prisăcani să asigure, prin intermediul bugetului local, cheltuielile de mentenanţa şi gestionarea investiţiei;

Art.4. Se angajează Consiliul Local Prisăcani să asigure, prin intermediul bugetului, exploatarea obiectivelor de investiţii în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a acestora.

Art.5. Se împuterniceşte noul primar al comunei Prisăcani, CHIRILĂ CONSTANTIN, pentru întocmirea demersurilor necesare în vederea pregătirii şi depunerii documentaţiei solicitate prin acest program.
Art.6. Secretarul comunei Prisăcani va comunica şi înainta prezenta hotărîre primarului, Prefecturii Iaşi pentru controlul de legalitate, o copie se va depune la dosarul pentru acest program, iar un exemplar va fi afişat în locuri publice.
Preşedinte de sedinţă Data
18.07.2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IFTEMI ION
Contrasemnează,
Secretar,
ENACHE EMIL


HOTĂRÎREA NR.24

Consiliul Local al comunei Prisăcani, judeţul Iaşi;
Avînd în vedere referatul d-nei STANCIU NATALIA, asistent social în cadrul Primăriei comunei Prisăcani, prin care solicită crearea structurii comunitare consultative pentru apărarea drepturilor copilului;
Avînd în vedere art.102, alin 2, din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art.46 din legea nr 215/2001, privind administraţia publică locală,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1- Se reconstituie structura comunitară consultativă pentru apărarea drepturilor copiilor,avînd următoarea componenţă:
1.Pr. VORNICU IULIAN - Parohia Prisăcani
2.MOGOŞ ANATOLIE - Parohia Moreni
3.CUCOŞ CĂTĂLIN - şef post poliţie Prisăcani
4.BALINT MARCELA - asistent social
5.CATRINA MARIANA - director şcoală Prisăcani
6.IFTIME VALENTINA - director scoală Măcăreşti
7.ZAMFIRESCU ELENA - şcoală Satu-Nou
8.AZOIŢEI IOAN - şcoală Moreni
9.PETRE VIORICA - educatoare grăd. Prisăcani
10.COADĂ GALBENA MARIOARA- educatoare Moreni
11.DRĂGAN ELENA - medic de familie
Art.2-Secretarul Consiliului Local va comunica copie de pe prezenta persoanelor de mai sus şi Instituţiei Prefecturii judeţului Iaşi, pentru control şi legalitate.

18 iulie 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IFTEMI ION
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
E.ENACHE


HOTĂRÎREA Nr.25

Consiliul Local al comunei Prisăcani,judeţul Iaşi;
Avănd în vedere referatul d-lui primar CHIRILĂ CONSTANTIN, prin care propune înfiinţarea unui post de instalator întreţinerea reţea de apă potabilă a populaţiei din comuna Prisăcani şi necesitatea recuperării sumelor ce au fost plătite de către primărie către S.C. APA VITAL IAŞI;
Avînd în vedere prevederile art.68, alin. 1, lit. t din legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Avînd în vedere raportul de aprobare a comisiei de specia-litate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 46 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modfificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Se aprobă înfiinţarea postului de instalator întreţinere reţea de apă potabilă la nivelul comunei Prisăcani şi pentru încasarea sumelor de la populaţie,care au fost plătite în avans catre APA VITAL (RAJAC) de către primărie.
Art.2-Postul înfiinţat va fi pe o perioadă determinată de 3 luni.
Art.3-Serviciul secretariat şi contabilitate ale Primăriei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.
Art.4-Copie de pe prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefecturii judeţului Iaşi.

DATA 18.07.2008

CONTRASEMNEAZĂ,
PREŞEDINTELE DE SEDINŢĂ SECRETAR,
IFTEMI ION E. ENACHE


HOTĂRÎREA NR.26

Consiliul Local al comunei Prisăcani, judeţul Iaşi;
Avînd în vedere prevederile O.U.G. nr 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al situaţiilor de urgenţă;
Avînd în vedere prevederile Hotărîrii de Guvern nr 1491 din 9.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor de urgenţă;
Avînd în vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.46 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art.1-Se reactualizează comitetul local pentru situaţii de urgenţă Prisăcani, avînd următoarea componenţă:
PREŞEDINTE:
- CHIRILĂ CONSTANTIN, primarul comunei Prisăcani;
VICEPREŞEDINTE:
-IFTIME VASILE, viceprimar;
MEMBRII:
-ENACHE EMIL, secretarul comunei;
-CUCOŞ CĂTĂLIN, şef post poliţie;
-DRĂGAN ELENA, medic de familie ;
-CATRINA MARIANA, director şcoală ;
-ARDELEANU MARINELA, medic veterinar ;
-REVEI VIRGIL, preşedinte AGRO-PRISĂCANI ;
-PETREA ROMEO, brigadier silvic;
-GAFIŢA EMIL, consilier;
-STANCIU CONSTANTIN,consilier;
Art 2.- Se constituie centrul operativ cu activitate temporară în următoarea componenţă:
-ŞEF STP
-IFTIME VASILE, viceprimar;
-MEMBRII
-BAGEAG CONSTANTIN, gestionar primărie;
-PODARUL FLORIN, casier primărie;
-AZOIŢEI ION, director şcoală;
-IFTIME ION, consilier.
Art.3-Modalităţile de lucru ale Comitetului şi Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă sunt cele prevăzute în regulamentul cadru.
Art.4-Copie de pe prezentă va fi comunicată Instituţiei Prefecturii judeţului Iaşi şi Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi.
DATA:25.06.2008

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează,
IFTIME ION Secretar,
E.ENACHE


HOTĂRÎREA NR.27

Consiliul Local al comunei Prisăcani,judeţul Iaşi;
Avînd în vedere referatul d-lui primar CHIRILĂ CONSTANTIN, prin care propune înfiinţarea la primăria comunei Prisăcani a postului de administrator public;
Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate pentru administraţia publică, juridică,apărarea ordinei publice şi drepturilor cetăţenilor;
În temeiul art.120, alin 4.(1) şi art.46 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi pletariele ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1-Se aprobă înfiinţarea postului de administrator pu-blic la nivelul Primăriei comunei Prisăcani, judeţul Iaşi, începînd cu data de 1 august 2008.
Art.2-Serviciul contabilitate al Primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.
Art.3-Copia de pe prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefecturii judeţului Iaşi;

DATA 25.07.2008

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
IFTIME ION
Prezenta hotărîre întruneşte condiţiile de legalitate.
SECRETAR,
E.ENACHE


HOTĂRÎREA NR.28

Consiliul Local al comunei Prisăcani, judeţul Iaşi;
Avînd în vedere referatul d-lui primar CHIRILĂ CONSTANTIN, prin care propune întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea de baze sportive la şcolile din satele Prisăcani, Moreni şi Măcăreşti;
Avînd în vedere "Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală", program finanţat de UE şi Guvernul României, privind unele activităţi din cadrul sportului;
Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art.36, alin.2, litera"e" şi art.46 din Legea nr .215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Se aprobă efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea unor baze sportive la şcolile din satele Prisăcani,Moreni şi Măcăreşti în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, privind unele activităţi din domeniul sportului;
Art.2-Este desemnat d-l primar Chirilă Constatin ca responsabil legal de proiect şi va reprezenta Consiliul Local la unităţile abilitate.
Art.3-Se desemnează ca reprezentant tehnic al proiectului d-l Bageag Constantin.
Art.4-Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Prisăcani, copie de pe prezentă va fi comunicată Instituţiei Prefecturii judeţului Iaşi.
DATA 15.07.2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
IFTEMI ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
E.ENACHE


HOTĂRÎREA NR.29

Consiliul Local al comunei Prisăcani,judeţul Iaşi;
Avînd în vedere referatul d-lui primar Chirilă Constantin prin care solicită instituirea unei taxe pentru cei care solicită remăsurarea unor suprafeţe agricole ori au litigii funciare;
Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art.38 lit. c şi art 46 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Se aprobă suma de 50 de lei, taxa pentru remăsurarea terenurilor agricole deţinute de către proprietarii care au teren pe raza comunei Prisăcani,judeţul Iaşi sau cei cu litigii funciare.
Art.2-Serviciul contabilitate al primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei care va fi afişată public.
Art.3-Prezenta hotărîre va fi comunicată Instituţiei Prefecturii judeţului Iaşi.

DATA 25.07.2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
IFTEMI ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
E.ENACHE


HOTĂRÎREA NR.30

Consiliul Local al comunei Prisăcani, judeţul Iaşi;
Avînd în vedere referatul d-nei director al SAM Prisăcani, judeţul Iaşi prin care face cunoscut necesitatea demolării localului B de la şcoala Prisăcani, construit în anul 1860 şi care nu mai este funcţionabil;
Avînd în vedere sinteza expertizei tehnice executată de către S.C.PROSOFT S.R.L. IAŞI, prin care propune demolarea acestui local;
Avînd în vedere raportul de avizare al comisiei de speciali-tate a Consiliului Local;
În temeiul art.46 din legea nr 215/2001, privind administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Se aprobă demolarea localului B al Şcolii de Arte si Meserii Prisăcani, judeţul Iaşi,construit în anul 1860,care nu mai este funcţionabil, prezintă pericol de prăbuşire şi reprezintă un pericol real pentru elevi.
Art.2-Demolarea localului se va face pe perioada vacanţei elevilor, conform expertizei tehnice.
Art.3- Copie de pe prezentă va fi comunicată la SAM Prisăcani şi Instituţiei Prefecturii judeţului Iaşi pentru control si legalitate.
DATA 25.07.2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
IFTEMI ION
Prezenta hotărîre întruneşte condiţiile de legalitate.
SECRETAR, E.ENACHE


HOTĂRÎREA NR 31
Privind cofinantarea din bugetul local al proiectului
"PROGRAMUL DE DEZVOLTARE
A INFRASTRUCTURII UNOR BAZE SPORTIVE
DIN SPAŢIUL RURAL"

Consiliul Local al comunei Prisăcani, judeţul Iaşi;
Avînd în vedere prevederile Legii 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;
Avînd în vedere Hotărârea nr 2 din 08.2008 privind adoptarea bugetului Consiliului Local al comunei Prisăcani pe anul 2008;
Analizînd prevederile Ordonanţei Guvernului nr 7/2006 privind instituirea programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural aprobată cu modificări şi completări de Legea nr.71/2007, precum şi pe cele ale Hotărîrii Guvernului nr 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Orgonanţei Guvernului nr 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Avînd în vedere prevederile Hotărîrii Guvernului nr.28/2008, privind aprobarea structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucruri de intervenţii.
Avînd în vedere Proiectul de hotărîre privind cofinanţarea din bugetul local al proiectului"PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII UNOR BAZE SPORTIVE DIN SPAŢIUL RURAL".
Avînd în vedere prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Avînd în vedere prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.
Avînd în vedere avizul Comisiei pentru Buget-Finanţe, Administraţie, Juridică, Apărarea Ordinii şi Liniştii Publice a Drepturilor Omului.
Avînd în vedere prevederile art 36,(1),(4),lit"a" din legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
In temeiul art 45(1), (2), lit"a" din legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1- Se aprobă cofinanţarea din bugetul local al Consiliului Local Prisăcani cu suma de 78.750 lei reprezentînd 15% din valoarea de 525.000 lei privind realizarea proiectului "PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII UNOR BAZE SPORTIVE DIN SPAŢIUL RURAL". Din această sumă, cheltuielile eligibile sunt în valoare de 15.500 de lei, iar cheltuielile neeligibile sunt în valoare de 63.250 lei.
Art.2-Primarul comunei Prisăcani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri;
Art.3-Secretarul Consiliului local Prisăcani va comunica copie de pe prezenta Instituţiei Prefecturii Judeţului Iaşi pentru control şi legalitate,instituţiilor abilitate privind instrumentarea proiectului "PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII UNOR BAZE SPORTIVE DIN SPAŢIUL RU-RAL" şi va aduce la cunostinţa cetăţenilor comunei, prevederile prezentei Hotărîri prin afişare.

DATA 29.08.2008

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează,
Secretarul Consiliului local Prisăcani


HOTĂRÎREA NR 32
Privind necesitatea,oportunitatea şi justificarea
implementării Proiectului de investiţii
"Realizarea de spaţii verzi prin construire de parcuri noi în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi"

Avînd în vedere expunerea de motive prezentată de primarul cumnei Prisăcani, prin care se motivează necesitatea, oportunitatea şi eficienţa realizării Proiectului de investiţii "Realizarea de spaţii verzi prin construire de parcuri noi, în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi" şi luînd act de Ghidul solicitantului pentru Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, adoptat de către comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor.
Avînd în vedere referatul de aprobare al primarului Consiliul Local al comunei Prisăcani, în calitatea sa de iniţiator, raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prisăcani, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, referitor la adoptarea proiectului de hotărîre supus spre aprobare Consiliului Local.
Avînd în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea nr 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008.
Avînd în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de cesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
Luînd în considerare prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
Avînd în vedere prevederile art.36 alin(2) lit"b",alin 4 lit"d", art.36 alin 1, lit"c" precum şi pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Analizînd prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr 59/20 iunie 2007, prin care a fost aprobat Programul Ntional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localiăţi, în baza căruia a fost emisă Hotărîrea nr 70/28.01.2008, prin care s-au alocat încă 60.000.000 lei din Fondul pentru mediu, sumă aferentă anului în curs pentru aprobarea proiectelor selectate şi a finanţării acestora, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Local al comunei Prisăcani, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară de lucru.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Se aprobă participarea la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr 59/20 iunie 2007 şi exprimarea acordului cu privire la contractarea finanţării prin Proiectul de investiţii "Realizarea de spaţii verzi, prin construire de parcuri noi în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi".
Art.2-Suprafaţa de teren pusă la dispoziţie pentru realizarea proiectului"Realizarea de spaţii verzi, prin construire de parcuri noi, în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi", aparţine domeniului public al Consiliului Local al comunei Prisăcani, aprobat prin hotărîre a Guvernului, conform inventarul bunurilor de 45.000 mp.
Suprafaţa de teren înregistrată cu numărul cadastral 30/1 se află în parcela 791/1, izlazul comunal Prisăcani, zonă de agrement, avînd ca vecinătăţi: la Est DJ 249, la Nord-Vest zona Cilinosu, la Sud-drum comunal.
Art.3-Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu este pînă la momentul semnării contractului Constantin Chirilă, Primarul Comunei Prisăcani.
Responsabilul de proiect este imputernicit în mod expres, prin prezenta hotărîre, pentru semnarea contractului, în persoana domnului Iftime Vasile, Viceprimar al Comunei Prisăcani.
Art.4-Consiliul Local al comunei Prisăcani ia act de necesitatea, oportunitatea şi eficienţa economică şi socială a realizării Proiectului de investiţii "Realizarea de spaţii verzi prin construire de parcuri noi, în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi", care va deservi un număr de 3.553 locuitori ai comunei Prisăcani, pentru creşterea gradului de confort şi de sănătate a locuitorilor, pentru o protecţie mai bună a mediului şi pentru creşterea atractivităţii localităţii atît pentru locuitorii acesteia, cît şi pentru investitorii de capital în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi.
Art.5-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri răspunde Primarul Comunei Prisăcani, judeţul Iaşi, iar prezenta se va comunica de către secretarul comunei Prisăcani către Instituţia Prefectului-judeţul Iaşi, Primarul comunei Prisăcani, Comparti-mentele Contabilitate şi Urbanism din aparatul de specialitate al Primarului comunei Prisăcani.

DATA 26.09.2008

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
PARASCHIV GEORGETA
Contrasemnează,
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PRISĂCANI
ENACHE EMIL


HOTĂRÂREA NR. 33
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului "Realizarea de spaţii verzi, prin construire de parcuri noi, în comuna Prisăcani, Judeţul Iaşi" şi a indicatorilor economici din Studiul de fezabilitate.

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Prisăcani, prin care se motivează necesitatea, oportunitatea şi eficienţa realizării Proiectului de investiţii "Realizarea de spaţii verzi, prin construire de parcuri noi, în comuna Prisăcani, Judeţul Iaşi" şi luând act de Ghidul sociantului pentru Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, aprobat de către comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului Consiliul Local al Comunei Prisăcani, în calitatea sa de iniţiator, raportul compartimetului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prisăcani, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, referitor la adoptarea proiectului de hotărâre supus spre aprobarea Consiliului Local;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contactelor de achiziţie, a contractelor de concesione de lucrări publice şi a contractelor de cesiune de srevicii, cu modificările ulterioare;
În termenul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. "d" coroborat cu alin. (6), pct.6 14 şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Analizând studiul de fezabilitate al proiectului "Realizarea de spaţii verzi, prin construire de parcuri noi, în comuna Prisăcani, Judeţul Iaşi", Consiuliul Local al comunei Prisăcani, Judeţul Iaşi, a întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului "Realizarea de spaţii verzi, prin construire de parcuri noi, în comuna Prisăcani, Judeţul Iaşi" pentru care se solicită finalizarea în baza Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi,, aprobat de Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/20 iunie 2007, şi indicatorii tehnico-economici, din anexă.
Art. 2. Orice cheltuieli neegibile impuse de implementarea proiectului prevăzut în art. 1, precum şi cheltuielile de întreţinere pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau îmorumuturi.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul comunei Prisăcani, judeţul Iaşi, iar prezenţa se va comunica de către secretarul comunei Prisăcani către: Instituţia Prefectului - Judeţul Iaşi, Primarul comunei Prisăcani, Comparti-mentului Contabilitate şi Urbanism şi aparatul de speciali-tate al Primarului comunei Prisăcani.

DATA 26.09.2008

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
PARASCHIV GEORGETA
Contrasemnează,
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PRISĂCANI
ENACHE EMIL


HOTĂRÎREA NR 34
Privind aprobarea cofinanţării proiectului
"Realizarea de spaţii verzi, prin construire de parcuri noi, în comuna Prisăcani, Judeţul Iaşi"

În temeiul art.45 alin(1) din Legea Administraţiei publice locale nr 215/2001, republicată cu modificările şi completările.
Analizînd prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.59/20 iunie 2007, prin care a fost aprobat Programul naţional de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, în baza căruia a fost emisă Hotărîrea nr.70/28.01.2008, prin care s-au alocat încă 60.000.000 lei din Fondul pentru mediu, suma aferentă anului în curs pentru aprobarea proiectelor selectate şi a finanţării acestora, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Avînd în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Prisăcani, prin care se motivează necesitatea, oportunitatea şi eficienţa realizării Proiectului de investiţii "Realizarea de spaţii verzi, prin construire de parcuri noi, în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi" şi luînd act de Ghidul solicitantului pentru Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin Realizarea de spaţii verzi în localităţi, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor.
Avînd în vedere referatul de aprobare al primarului Consiliul Local al Comunei Prisăcani, în calitatea sa de iniţiator, raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Prisăcani, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, referitor la adoptarea proiectului de hotărîre supus spre aprobare Consiliului Local.
Avînd în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008.
Avînd în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de cesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Local al Comunei Prisăcani, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară de lucru.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă cofinanţarea proiectului "Realizarea de spaţii verzi, prin construire de parcuri noi în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi" pentru care se solicită finanţarea în baza Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/20 iunie 2007, în procent de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Art.2.Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de intreţinere şi exploare pentru aceasta se suporta din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.
Art.3.Consiliul Local al comunei Prisăcani ia act de necesitatea, oportunitatea şi eficienţa economică şi socială a realizării Proiectului de investiţii "Realizarea de spaţii verzi, prin construire de parcuri noi, în comuna Prisăcani, judeţul Iaşi", care va deservi un număr de 3.550 locuitori ai comunei, pentru creşterea gradului de confort şi de sănătate a locuitorilor, pentru o protecţie mai bună a mediului şi pentru creşterea atractivităţii localităţii atît pentru locuitorii acesteia, cît şi pentru investitorii de capital în comuna Prisăcani,judeţul Iaşi.
Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri răspunde Primarul comunei Prisăcani, iar prezenta se va comunica de către secretarul comunei Prisăcani către:Instituţia Prefectului-Judeţul Iaşi, Primarul Comunei Prisăcani, Compartimentele Con-tabilitate şi Urbanism din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Prisăcani.

DATA 26.09.2008

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
PARASCHIV GEORGETA
Contrasemnează,
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PRISĂCANI
ENACHE EMIL


HOTĂRÎREA NR.35

Consiliul Local al comunei Prisăcani, jud. Iaşi;
Avînd în vedere referatul domnului contabil al comunei Prisăcani,jud Iaşi, înregistrat la numărul 1333 din 26.09.2008, prin care propune modificarea bugetului local pe trimestrul III, an financiar 2008.
Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea nr 388/2007, privind bugetul local pe anul 2008.
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,cu completările şi modificările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. VENITURI:
-11.02.02:40.00 mii lei în trimestrul III an financiar 2008
CHELTUIELI:
-70.02.20:10.00 mii lei în trimestrul III an financiar 2008
-65.02.59:10.00 lei în trimestrul III an financiar 2008
-51.02.20:5.60 mii lei în trimestrul III an financiar 2008
-51.02.57:5.60 mii lei în trimestrul III an financiar 2008
-68.02:+40.00 mii lei în trimestrul III an financiar 2008
din care:
-68.02.10:20.....mii lei în trimestrul III an financiar 2008
-68.02.57:.........mii lei în trimestrul III an financiar 2008
Art.2.Copie după prezentă va fi comunicat la Trezoreria mun.Iaşi

DATA 26.09.2008

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, Contrasemnează,
PARASCHIV GEORGETA Secretar, E. Enache


HOTĂRÂREA NR.36

Consiliul Local al comunei PRISĂCANI, judeţul Iaşi;
Având în vedere referatul d-lui primar CHIRILĂ CONSTANTIN prin care solicită modificarea organigramei Primăriei PRISĂCANI prin înfiinţarea unui post de coordonator proiecte şi probleme tehnice şi înregistrat la nr. 1334 din 26 septembrie 2003;
Având în vedere raportul de avizare a comisiei de speciali-tate a consiliului Local;
În temeiul art. 68, alin. 1, lit. "ţ" şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu notificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea postului de coordonator proiecte şi probleme tehnice, la Primăria comunei PRISĂCANI, Judeţul Iaşi, începând cu data de 1 octombrie 2008.
Art. 2. Serviciul secretariat şi contabilitatea primăriei vor duce la îndeplinire prevederile prezenţei.
Art. 3. Copie de pe prezenţă va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţean Iaşi.

DATA 26.09.2008

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
PARASCHIV GEORGETA
Contrasemnează,
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PRISĂCANI
ENACHE EMIL


HOTĂRÎREA NR.37

Consiliul Local al comunei Prisăcani, judeţul Iaşi.
Avînd în vedere referatul d-lui viceprimar IFTIME VASILE, prin care propune înfiinţarea serviciului public de gospodarie comunală, angajare de şomeri, conform legii nr 76/2002 privind angajarea de şomeri.
Avînd în vedere avizul de specialitate a comisiei Consiliului Local.
În temeiul art.46 din legea nr 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă angajarea de şomeri, pentru ocuparea temporară a forţei de muncă din rîndul şomerilor în vederea dezvoltării comunităţii locale.
Art.2.Se aprobă înfiinţarea serviciului public de gospodărie comunală.
Art.3.Se aprobă"Programul de activităţi"din care rezultă necesarul de forţă de muncă din rîndul şomerilor şi a lucrătorilor ce vor fi executate.
Art.4.Copie de pe prezenta va fi comunicată de AJOFM Iaşi şi Instituţiei Prefectului judeţul Iaşi.

DATA 26 septembrie 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PARASCHIV GEORGETA
Prezenta hotărîre întruneşte condiţiile de legalitate
SECRETAR,
E.ENACHE


HOTĂRÎREA NR.38

Consiliul local al comunei Prisăcani, judeţul Iaşi.
Avînd în vedere referatul d-lui primar Chirilă Constantin prin care solicită să fie înlocuit de d-l viceprimar pentru semnarea actelor bancare la Trezoreria Iaşi în perioada 29.09-6.10.2008
Avînd în vedere raportul de avizare al comisiei de speciali-tate a Consiliului Local Prisăcani, judeţul Iaşi.
În temeiul Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale.
Avînd în vedere prevederile art.46 din legea nr 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă delegarea d-lui viceprimar Iftime Vasile pentru a îndeplini funcţia de ordonator principal de credite şi a semna acte pentru Trezoreria Iaşi în perioada 29 septembrie-6 octombrie 2008, atît timp cît primarul este plecat în delegaţie în Franţa.
Art.2.Copie după prezenta va fi comunicată Trezoreriei Iaşi şi Instituţiei Prefectului Iaşi.

DATA:26 septembrie 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PARASCHIV GEORGETA
Prezenta hotărîre întruneşte condiţiile de legalitate.
SECRETAR,
E.ENACHE


HOTĂRÂREA NR. 39
Privind hotărârea fondurilor europene prin Fondul Social European, Axa Prioritară 5

Consiliul Local al comunei Prisăcani, Judeţul Iaşi, a întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17.10.2008;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei cu privire la elaborarea documentaţiei privind accesarea de fonduri structurale prin Fondul Social European, Axa Prioritatră 5;
Având în vedere referatul compartimentului de specializare, precum şi a Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Prisăcani, prin care se acordă aviz favorabil dezbarii proiectului de hotărâre.
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. B şi c, alin. 4, lit. d, e şi f din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă întocmirea proiectului privind accesarea fondurilor structurale prin Fondul social European, Axa Prioritară 5.
Art. 2. Se aprobă constituirea comisiei tehno-economice în vederea verificării condiiţiilor de realizare şi implementare a proiectului prin fonduri europene, prin Fondul Social European, Axa Prioritară 5, în următoarea componenţă:
1. viceprimar - Iftime Vasile
2. director şcoală - Catrina Mariana
3. consilier - Moscu Ioan
4. consilier - Azoiţei Ioan
5. consilier - Stanciu Ghiorghe
Art. 3. Se numeşte reprezentant legal de proiect domnul primar Constantin Chirilă.
Art. 4. Cu ducere la îndeolinirea prezenţei se însărcinează comisia susmenţionată, precum şi primarul comunei, iar o copie de pe prenţă va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 2, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţean Iaşi, pentru control şi legali-tate.

Dată astăzi, 17.10.2008


HOTĂRÂREA NR.40

Consiliul Local al comunei Prisăcani, Judeţul Iaşi;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei cu privire la elaborarea documentaţiei privind accesarea de fonduri structurale prin FEA DR, Măsura 322;
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate precum şi a Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Prisăcani, prin care se acordă aviz favorabil dezbaterii proiectului de hotărâre;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi lit. d, e şi f din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrţia publică locală, republicată.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se numesc reprezentanţi legali ai comunei în cadrul asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Prurul", comunele PRISĂCANI-COSTULENI, înfiinţată pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR, Măsură 322, primarul Constantin Chirilă şi viceprimarul Iftime Vasile,
Art. 2. Se aprobă constituirea comisiei tehno-economice în vederea verificării condiţiilor de realizare şi implementarea a proiectului prin fonduri europene, Măsura 322:
1. consilier Moscu Ioan
2. consilier Azoiţei Ioan
3. consilier Stanciu Ghiorghe
4. consilier Petrea Tirel
5. tehnician cadastral Sandu Teodor
Art. 3. Se numeşte reprezentant legal de proiect domnul primar Constantin Chirilă.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează comisia susmenţionată, precum şi primarul comunei. Copie de pe prezenţă va fi comunicată persoanelor nominalizate şi Instituţiei Prefectului.
DATA ASTĂZI, 17 OCTOMBRIE 2008


HOTĂRÂREA NR.41

CONSILIUL Local al comunei Prisăcani, Judeţul Iaşi;
Având în vedere referatul domnului primar şi al contabilului Primăriei comunei PRISĂCANI, înregistrat la nr. 1493/2008 prin care solicită rectificarea bugetului local;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 1u Legea nr. 388/2007, privind bugetul de stat pe anul 2008;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se rectifică bugetul local al comunei Prisăcani pe trim. IV, 2008 cu suma de 115.000 lei din cote TVA pentru cheltuieli de personal la învăţământ.
Art. 2. Se aprobă cheltuirea sumei de 15.000 lei pentru sfinţirea bisericii din satul Prisăcani şi pentru organizarea zilelor comunei, prilejduite de hramul bisericii, din veniturile proprii rea-lizate.
Art. 3. Copie de pe prezenţă va fi comunicată la Trezoneria Iaşi şi Prefectului Judeţean Iaşi pentru control şi legalitate.

DATA ASTĂZI 17 OCTOMBRIE 2008


HOTĂRÂREA NR 42

Consiliul Local al Primăriei Prisăcani, Judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa de lucru din data de 31.10.2008.
Având în vedere referatul d-lui Sandu Teodor privind "Construirea a 10 staţii de autobuz pe raza comunei Prisăcani" şi "Întreţinere străzi în localităţile Prisăcani, Moreni şi Măcăreşti".
Având în vedere referatele d-lor Iftime Vasile şi Mania Lucian privind constituirea "Comisie pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Prisăcani" şi "Locul amplasării şi înfiimţării Platformei de Gunoi".
Având în vedere referatul d-nei Catrina Mariana privind "Aprobarea sumelor pentru grupul sanitar şi materiale PSI de la SAM Prisăcani".
Având în vedere cererea de anulare a activităţii PF Crăciun Petru.
În temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea şi construirea a 10 staţii de autobuz după cum urmează: 4 în satul Prisăcani, 3 în satul Moreni şi 3 în statul Măcăreşti, în amplasamentele vechi şi întreţinerea străzilor din satele Moreni, Prisăcani şi Măcăreşti.
Art. 2. Se aprobă Comisia pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Prisăcani în următoarea componenţă:
1. Chirilă Constantin - Preşedinte
2. Iftime Vasile - Secretar
3. Paraschiv Georgeta - Membru
4. Stanciu Ghiorghe - Membru
5. Moscu Ioan - Membru
6. Sandi Teodor - Membru
7. Nazarie Luminiţa - Membru

DATA ASTĂZI,
17 OCTOMBRIE 2008


HOTĂRÎREA NR.43

Consiliul Local al comunei Prisăcani.
Avînd în vedere Referatul nr.1816/11.11.2008 al d-lui ing.Constantin Chirilă-Primarul com.Prisăcani, prin care expune motivele şi solicită înfiinţarea sărbătorii "Zilele Comunei" care urmează a se sărbători în fiecare an în zilele de 08 şi 09 noiembrie, suprapunîndu-se cu Hramul Bisericii "Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril".
Avînd în vedere avizul favorabil al Comisiilor Consiliului Local Prisăcani.
În temeiul art.45,alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,modificată şi republicată în M.Of.al Romaniei,partea I numărul 123/20.02.2007.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Permanentizarea sărbătorii "Zilele Comunei Prisăcani" în zilele de 08 şi 09 noiembrie în fiecare an odată cu Hramul Bisericii "Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril"
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărîri se împuterniceşte Primarul comunei Prisăcani, d-l Ing.Constantin Chirilă, împreună cu aparatul de specialitate al Primarului.
Art.3.Prezenta Hotărîre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru control şi legalitate.
-Primarului comunei Prisăcani domnul inginer Constantin Chirilă
-Celor vizati în actul administrativ.

Hotărîrea a fost adoptată în şedinţa din data de 14.11.2008, cu 11 voturi "pentru", 0 voturi" abţineri" şi 0 voturi "împotrivă" din 11 consilieri prezenţi, din totalul de 13 consilieri în funcţie

Data: 14.11.2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Consilier GAFIŢA EMIL
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR,
Jr.VASILE IOSIF


HOTĂRÎREA NR.44
Privind înfiinţarea funcţiilor de coordonator proiecte,
inspector de specialitate şi administrator în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului

Consiliul local al Comunei Prisăcani.
Avînd în vedere Referatul nr.1512/10.11.2008 al d-lui Constantin Chirilă, primarul comunei Prisăcani, prin care expune motivele şi necesitatea înfiinţării funcţiilor de coordonator proiecte, inspector de specialitate şi administrator în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Avînd în vedere avizul favorabil al Comisiilor Consiliului Local Prisăcani.
În temeiul art.45 alin.1,din Legea 215/2001,privind administraţia publică locală,modificată şi republicată în M.Of. al Romaniei, partea I,nr 123/20.02.2007.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Înfiinţarea funcţiei de coordonator proiecte în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Art.2.Înfiinţarea funcţiei de inspector de specialitate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Art.3.Înfiinţarea funcţiei de administrator de specialitate în cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului.
Art.4.Funcţiile de coordonator proiecte, inspector de specialitate şi administrator vor fi contractuale iar persoanele vor fi angajate prin concurs conform Codului Muncii al României aprobat prin Legea nr 53/2003.
Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se împuterniceşte primarul comunei Prisăcani, d-l Constantin Chirilă împreună cu Aparatul de specialitate al Primarului.
Art.6.Prezenta hotărîre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru control şi legalitate.
-Primarului comunei Prisăcani, d-l Constantin Chirilă.
-Celor vizaţi în actul administrativ.

Hotărîrea a fost adoptată în şedinţa din data de 14.11.2008, cu 11 voturi "pentru", 0 voturi"abţineri" şi 0 voturi"împotrivă" din 11 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier GAFIŢA EMIL
Contrasemnează pt egalitate,
SECRETAR
Jr.VASILE IOSIF


HOTĂRÎREA NR 45
Privind asocierea Consiliului Local Prisăcani
Cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare a jud.Iaşi

Consiliul Local al comunei Prisăcani.
Avînd în vedere Referatul nr.1834/2008 întocmit de către d-l Sandu Teodor-coordonator proiecte şi probleme tehnice în cadrul Primăriei Prisăcani, care propune asocierea Consiliului Local Prisăcani cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare a jud Iaşi, referat aprobat de către Primarul comunei Prisăcani, d-l ing Constantin Chirilă.
Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Prisăcani.
În temeiul art.45, alin (1) din legea nr 215/201 privind administraţia publică locală, republicată in M.Of. al României, partea I,nr 123/20.02.2007.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Asocierea Consiliului Local Prisăcani cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare a jud Iaşi.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentului proiect de Hotărîri se împuterniceste Primarul com.Prisăcani d-l Ing. Constantin Chirilă, împreună cu Aparatul de specialitate.
Art.3.Prezenta Hotărîre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru control şi legalitate.
-Primarului com.Prisăcani d-l Ing.Constantin Chirilă.
-Celor vizati în actul administrativ.

Hotărîrea a fost adoptată în şedinţa din data de 14.11.2008, cu 11 voturi"pentru", 0"abţineri" şi 0 "împotrivă" din 11 consilieri prezenţi, din totalul de 13 consilieri în funcţie.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier GAFIŢA EMIL
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR,
Jr.VASILE IOSIF


HOTĂRÎREA NR.46
Privind extinderea reţelei electrice pe raza comunei Prisăcani

Consiliul Local al comunei Prisăcani.
Avînd în vedere Referatul d-lui Sandu Teodor privind extinderea reţelei de distribuţie a energiei electrice pe raza com.Prisăcani, solicitînd acordul de principiu al Consiliului Local.
Avînd în vedere avizul favorabil al Comisiilor Consiliului Local Prisăcani.
În temeiul art.45 alin(1) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată în M.Of. al Romaniei, partea I, nr 123/20.02.2007

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Aprobă avizul de principiu de extindere a reţelei electrice pe raza comunei Prisăcani pe o lungime estimativă de 3.500 m; d-l Sandu Teodor urmează să efectueze măsurători împreună cu reprezentanţii E-ON pentru a se determina datele reale ale extinderii.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se împuterniceşte Primarul com. Prisăcani, d-l Ing.Constantin Chirilă împreună cu aparatul de specialitate.
Art.3-Prezenta Hotărîre se comunică:
- Instituţiei Prefectului jud Iaşi pentru control şi legalitate.
- Primarului com.Prisăcani, d-l Ing.Constantin Chirilă.
- Celor vizaţi în actul administrativ.

Hotărîrea a fost adoptată în şedinţa din data de 26.11.2008, cu 12 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abţineri" din 12 consilieri locali prezenţi, din totalul de 13 consilieri în funcţie.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier GAFIŢA EMIL
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR,
Jr.VASILE IOSIF


HOTĂRÎREA NR 47
Privind construirea unui Avizier la Primăria com. Prisăcani

Consiliul Local al comunei Prisăcani.
Avînd în vedere Referatul Secretarului Primăriei înregistrat la nr.1907 din 25.11.2008 şi vizat de primarul com. Prisăcani, d-l Ing.Constantin Chirilă, în care se arată necesitatea construirii unui avizier la Primăria comuna Prisăcani.
Avînd în vedere avizul favorabil al Comisiilor Consiliului Local Prisăcani.
În temeiul art.45, alin(1) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată în M.Of. al Romaniei, partea I nr 123/20.02.2007

HOTĂRĂŞTE:

Art..1-Aprobă construirea unui Avizier la Primăria comunei Prisăcani, avînd catacter de loc oficial de afişare a documentelor care interesează comunitatea locală.
Art.2-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri împu-terniceşte Primarul com. Prisăcani, d-l Ing.Constantin Chirilă împreună cu aparatul de specialitate.
Art.3-Prezenta Hotărîre se comunică:
-Instituţiei Prefectului jud Iaşi pentru control si legalitate.
-Primarului com. Prisăcani, d-l Ing.Constantin Chirilă.
-Celor avizati în actul administrativ.

Hotărîrea a fost aprobată în şedinţa din data de 26.11.2008, cu 12 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi "abţineri" din 12 consilieri prezenţi, din totalul de 13 consilieri în funcţie.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier GAFIŢA EMIL
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR,
Jr.VASILE IOSIF


HOTĂRÎREA NR. 48
Privind înfiinţarea funcţiei de Şef Serviciu pentru
situaţii de urgenţă în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului

Consiliul Local al Comunei Prisăcani.
Avînd în vedere Referatul nr.1908/25.11.2008 al Secretarului Primăriei - Vasile Iosif şi avizat de dl Ing.Constantin Chirilă - Primarul com.Prisăcani, prin care expune motivele şi necesitatea înfiinţării funcţiei de Şef Serviciu pentru situaţii de urgenţă în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.
Avînd în vedere prevederile art.13, lit"e" din Legea nr.307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi art.12, alin 3 din OMAI nr 718 din 30.06.2005
Avînd în vedere avizul favorabil al Comisiilor Consiliului Local Prisăcani.
În temeiul art.45, alin(1) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată în M.Of. al Romaniei, partea I, nr 123/20.02.2007

HOTĂRĂŞTE

Art..1-Înfiinţarea funcţiei de Şef Serviciu pentru situaţii de urgenţa ăn cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.
-Funcţia este contractuală,încadrarea se face pe durată nedeterminată cu respectarea Codului Muncii al României Legea nr.53/2003
Art.2-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se împuterniceşte Primarul com.Prisăcani,d-l Ing.Constantin Chirilă împreună cu aparatul de specialitate.
Art.3-Prezenta Hotărîre se comunică:
-Instituţiei Prefectului jud Iaşi pentru control şi legalitate.
-Primarul com.Prisăcani, d-l Ing.Constantin Chirilă.
-Celor vizaţi în actul administrativ.

Hotărîrea a fost adoptată în şedinţa din data de 26.11.2008, cu 12 voturi "pentru", 0 voturi "abţineri" şi 0 voturi "împotriva" din 12 consilieri prezenţi, din totalul de 13 consilieri în funcţie.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier GAFIŢA EMIL
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR,
Jr.VASILE IOSIF


HOTĂRÎREA NR 49
Privind susţinerea Programelor de dezvoltare locala
şi proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală

Consiliul Local al comunei Prisăcani.
Avînd în vedere Referatul d-lui Ing.Constantin Chirilă-Primarul com.Prisăcani, prin care expune motivele şi necesitatea emiterii Hotărîrii privind susţinerea Programelor de dezvoltare locală şi proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Avînd în vedere Adresa Consiliului Judeţean nr 9373 din 10.11.2008
Avînd în vedere avizul favorabil al Comisiilor Consiliului Local Prisăcani.
În temeiul art.45 alin(1) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică, modificată şi republicată în M.Of. al Romaniei, partea I,nr 123/20.02.2007

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Aprobă hotărîrea privind susţinerea Programelor de dezvoltare locală şi proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Art.2-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se împuterniceşte Primarul com.Prisăcani, d-l Ing.Constantin Chirilă împreuna cu aparatul de specialitate.
Art.3-Prezenta Hotărare se comunică:
-Instituţiei Prefectului jud Iaşi pentru control şi legalitate.
-Primarului com.Prisăcani,d-l Ing.Constantin Chirilă.
-Celor vizati în actul administrativ.
Hotărîrea a fost adoptată în şedinţa din data de 26.11.2008, cu voturi "pentru", 0 voturi "abţineri" şi 0 voturi "împotrivă" din consilieri prezenţi, din totalul de 13 consilieri în funcţie.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier GAFIŢA EMIL
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR,
Jr.VASILE IOSIF


HOTĂRÎREA NR.50
Privins scutirea de la plata impozitului şi taxei locale
a d-nelor Bosînceanu Paraschiva şi Durbaca Maria

Consiliul Local al comunei Prisăcani.
Avînd în vedere cererea d-nei Bosînceanu Paraschiva şi Durbaca Maria înregistrate la nr 1849 şi 1859, văduve veteran de război prin care solicitat scutirea de la plata impozitului local.
Avînd în vedere prevederile legii nr 303/13.11.2007 de modificare a Legii nr 44/1994 privind veteranii de război, art I, pct 6 lit"e", care conferă vaduvelor veteran de război dreptul de a fi scutite de la plata impozitului şi taxei locale.
Avînd în vedere avizul favorabil al Comisiilor Consiliului Local Prisăcani.
În temeiul art.45,alin(1) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată în M.Of. al Romîniei, partea I nr 123/20.02.2007.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Aprobă scutirea de la plata impozitului şi taxei locale a d-nelor Bosînceanu Paraschiva şi Durbaca Maria începînd cu anul 2009.
Art.2-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se împuterniceşte Primarul com. Prisăcani, d-l Ing Constatin Chirilă împreuna cu aparatul de specialitate.
Art.3-Prezenta Hotărîre se comunică:
-Instituţiei Prefectului jud Iaşi pentru control şi legalitate
-Primarul comunei Prisăcani, d-l Ing.Constantin Chirilă.
-Celor vizaţi în actul administrativ.
Hotărîrea a fost adoptată în şedinţa din data de 26.11.2008, cu 12 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" şi 0 "abţineri" din 12 consilieri prezenţi, din totalul de 13 consilieri în funcţie.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier GAFIŢA EMIL
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR,
Jr.VASILE IOSIF


HOTĂRÂREA NR.51
Privind înfiinţarea Compartimentului de asistenţă socială în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului

Consiliul Local al comunei Prisăcani;
Având în vedere referatul nr. 1892 din 24.11.2008 al refe-retului social Stanciu Natalia şi vizat de Primarul com. Prisăcani d-l Ing. Constantin Chirilă, prin care solicită înfiinţarea Compartimentului de asistenţă socială în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, condiţie esenţială de acreditare a Primăriei com. Prisăcani ca unitate prestatoare de servicii sociale către po-pulaţie;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor Consiliului Local Prisăcani;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată în M.OF. al României, partea I numarul 123/20.02.2007;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Compartimentului de asistenţă socială în cadrul Primăriei com. Prisăcani începând cu data de 01.12.2008.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei Prisăcani, d-l Ing. Constantin Chirilă împreună cu aparatul de specialitate.
Art. 3. - Prezenta Hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţean Iaşi pentru control şi legalitate.
-Primarul comunei Prisăcani, d-l Ing. Constantin Chirilă.
-Celor vizaţi în administrativ.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier GAFIŢA EMIL
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR,
Jr.VASILE IOSIF


HOTĂRÂREA NR.52
Privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

Consiliul Local al comunei Prisăcani;
Având în vedere referatul d-nei referent contabil Niţă Maria, prin care propune rectificarea de buget cu suma de 20.000 lei, conform referatului întocmit;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor Consiliului Local Prisăcani;
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată în M.Of. al României, partea I, numărul123/20.02.2007;

HOTĂRĂŞTE

Art.1- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli cu suma de 20.000 lei din cap.11.02.02. cote T.V.A., care se defalcă astfel: ajutoare încălzire - ajutor social, cap.68.02.57 .
Art.2- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei Prisăcani, d-l Ing.Constantin Chirilă împreună cu aparatul de specialitate.
Art.3- Prezenta Hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru control si legalitate
- Primarului Comunei Prisăcani, d-l Ing.Constantin Chirilă.
- Referentului contabil Niţă Maria.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa din data de 16.11.2008, cu 12 voturi "pentru", 0 voturi "abţineri" şi 0 "voturi" împotrivă din 12 consilieri prezenţi, din totalul de 13 consilieri în funcţie.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier GAFIŢA EMIL
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR
Jr.VASILE IOSIF

 

 
     
 

Gazeta de Prisacani

Administrare

Inscrie-te sa primesti newsletter-ul nostru

Numele tau:

Adresa ta de e-mail: